Pallet Nhựa 1200x1000x140 mm-HDPE Chính Phẩm-Mới 100%,

1.200.000