Pallet Nhựa 1200x1000x78 mm-HDPE Chính Phẩm-Mới 100%,

790.000