Kệ Đựng Chén Duy Tân ( Có Ống Đũa , Khay Hứng Nước)

115.000 135.000