Kệ Đựng Chén Dĩa Có Nắp 2 Tầng/ 3 Tầng Nhựa Hiệp Thành.

310.000 430.000