Thùng Đá 85L Matsu Nhựa Duy Tân-Cỡ Lớn, Cói Vòi Xả, Giữ Đá Lâu

970.000