Thùng Đá 150L Hitaco Nhựa Hiệp Thành Rất Dày, Cứng Cáp, Giữ Đá Lâu- Đồ Gia Dụng Hoacosa.

1.450.000