Thùng Đá Matsu 130 (130L) Loại 1 Nắp Nhựa Duy Tân, Cỡ Lớn, Có Vòi Xả Nước Tiện Dụng, Giữ Đá Lâu

1.200.000